POČETNAO NAMA KAKO DO NASLINKOVIKONTAKT


K-63C         KAPACITET :    - kokoši            63 jaja
                                               - pure                63 jaja
                                               - patke              63 jaja
                                               - guske             30 jaja
                                               - fazani           100 jaja
                                               - prepelice     120 jaja

Dimenzije : š-50cm, v-32cm, d-54cm
Masa : 17kg
Izolacija u stjenkama : 2 cm
Snaga : 120W
Regulator temp. : procesorski sa digit. pokazivanjem temperature
Okretanje jaja : automatsko, četiri puta dnevno

K-63B         KAPACITET :    - kokoši            63 jaja
                                               - pure                63 jaja
                                               - patke              63 jaja
                                               - guske             30 jaja
                                               - fazani           100 jaja
                                               - prepelice     120 jaja

Dimenzije : š-50cm, v-32cm, d-54cm
Masa : 17kg
Izolacija u stjenkama : 2 cm
Snaga : 120W
Regulator temp. : procesorski sa digit. pokazivanjem temperature
Okretanje jaja : poluautomatsko ( jednom ručicom okrećete sva jaja odjednom )


K-63A         KAPACITET :    - kokoši            63 jaja
                                               - pure                63 jaja
                                               - patke              63 jaja
                                               - guske             30 jaja
                                               - fazani           100 jaja
                                               - prepelice     120 jaja

Dimenzije : š-50cm, v-32cm, d-54cm
Masa : 24kg
Izolacija u stjenkama : nema izolacije
Snaga : 140W
Regulator temp. : elektronski bez digitalnog pokazivanja temperature
Okretanje jaja : ručno, svako jaje posebno


K-180A         KAPACITET :    - kokoši         180 jaja
                                               - pure                176 jaja
                                               - patke              176 jaja
                                               - guske               90 jaja

Dimenzije : š-76cm, v-32cm, d-84cm
Masa : 27kg
Izolacija u stjenkama : 2 cm
Snaga : 170W
Regulator temp. : procesorski sa digit. pokazivanjem temperature
Okretanje jaja : poluautomatsko ( jednom ručicom okrećete sva jaja odjednom )

K-180B

Okretanje jaja : automatsko, četiri puta dnevno
          ( sve ostalo isto kao i na K-180A )


LG-30         ladica za guskina jaja

za inkubatore K-63B i K-63C
kapacitet 25-30 jaja
ladica nije u osnovnom kompletu te se dodatno naplaćuje – vidi cjenik


LPF-120         ladica za prepelice i fazane

za inkubatore K-63B i K-63C
kapacitet 100-120 jaja
ladica nije u osnovnom kompletu te se dodatno naplaćuje – vidi cjenik